Hiển thị một kết quả duy nhất

-17%
- Dung lượng: 1 x 16GB - Thế hệ: DDR4 - Bus: 2400MHz       2.950.000 2.450.000
-17%
- Dung lượng: 1 x 4GB - Thế hệ: DDR3 - Bus: 1600MHz       900.000 750.000
-17%
- Dung lượng: 1 x 4GB - Thế hệ: DDR4 - Bus: 2400MHz     900.000 750.000
-10%
- Dung lượng: 1 x 8GB - Thế hệ: DDR3 - Bus: 1600MHz       1.550.000 1.400.000
-10%
- Dung lượng: 1 x 8GB - Thế hệ: DDR4 - Bus: 2400MHz - Cas: 17     1.550.000 1.400.000