Hiển thị một kết quả duy nhất

-11%
- Dung lượng: 3TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5400RPM  … 2.800.000 2.500.000
-18%
- Dung lượng: 4TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5400RPM  … 4.000.000 3.300.000
-18%
- Dung lượng: 1TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 7200RPM  … 1.500.000 1.225.000
-15%
-  Dung lượng: 2TB - Kích thước: 3.5" - Kết nối: SATA 3 - Tốc độ vòng quay: 5400RPM  … 2.000.000 1.700.000