Giỏ hàng của bạn

TT Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền  
1 CPU CORE I3 7100 - 3.9GHz 2.750.000VNĐ 2.750.000VNĐ [ Xóa ]
Tổng thanh toán: 2.750.000VNĐ

In hóa đơn

Google+