Giỏ hàng của bạn

TT Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền  
1 HDD LAPTOP SEAGATE 500G 1.290.000VNĐ 1.290.000VNĐ [ Xóa ]
Tổng thanh toán: 1.290.000VNĐ

In hóa đơn

Google+