Giỏ hàng của bạn

TT Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền  
1 HDD WESTERN 500GB 1.200.000VNĐ 1.200.000VNĐ [ Xóa ]
Tổng thanh toán: 1.200.000VNĐ

In hóa đơn

Google+