Giỏ hàng của bạn

TT Tên sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền  
1 CPU Pentium G4400 3.3GHz 1.350.000VNĐ 1.350.000VNĐ [ Xóa ]
Tổng thanh toán: 1.350.000VNĐ

In hóa đơn

Google+